Artykuły eksperckie

Opłata produktowa. Kartony z recyklingu!

Biznes musi się zmieniać. Iść w stronę ekologii.  My – jesteśmy tu po to, aby informować o zmianach w prawie. Nowych rozporządzeniach, które wspierają zrównoważony rozwój firm.  Dziś chcemy wspomnieć o ważnej regulacji. Jest nią opłata produktowa”. Stosowana w handlu, w tym także e-commerce. Dotyczy ona między innymi  jednorazowych opakowań. Przeczytaj tekst bogaty w najważniejsze informacje!

Zacznijmy od początku. czym jest opłata produktowa?

Opłata produktowa (inaczej również recyklingowa) funkcjonuje w wielu gałęziach biznesu już jakiś czas. Jest to rodzaj opłaty ekologicznej nakładanej na przedsiębiorcę, w momencie wprowadzenia przez niego do obiegu produktu w opakowaniach różnego typu. Zapisy ustawy mówią wprost. Przedsiębiorca powinien zapewnić ustawowy poziom recyklingu i odzysku opakowań, które za jego pośrednictwem trafiły na rynek. Potocznie opłatę produktową nazywa się “karą”. Za co ta kara? za zbyt wysoki poziom, wprowadzenia nowych opakowań na rynek.  

Opłata produktowa

Opłata produktowa. Jaki jest jej cel? 

Co do zasady – opłata produktowa ma zachęcić przedsiębiorców, dystrybutorów, sprzedawców. Do czego? Do zmniejszenia współczynnika użytku nowych opakowań. Zmotywować  jednocześnie do świadomego, rozważnego zarządzania odpadami. Dzięki takim działaniom możemy wyeliminować, czy chociażby maksymalne zmniejszyć wpływ opakowań na środowisko. 

Ustawa związana z opłatą produktową została stworzona w ramach prawa unijnego. 

“Każdy przedsiębiorca, który wprowadza na rynek produkty w opakowaniach, jest zobowiązany zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów powstałych z tego powodu (art. 17 ust. 1 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).”

Opakowania i opłata produktowa w e-commerce w praktyce…

Dla poszczególnych rodzajów opakowań wprowadzanych do obrotu opłata ta wynosi:

  • butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych – 1 zł za kilogram;
  • opakowania z aluminium – 1,40 zł za kilogram;
  • opakowania z papieru i tektury – 0,70 zł za kilogram;
  • opakowania z drewna – 0,30 zł za kilogram;
  • opakowania wielomateriałowe – 1,70 zł za kilogram;
  • opakowania środków niebezpiecznych, będących środkami ochrony roślin – 2,20 zł za kilogram.

Jak uniknąć opłaty produktowej w e commerce?

Art. 8, pkt 24. Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 (Dz. U. 2020 poz. 1114) jest w zapisie jasny i przejrzysty. Opłata produktowa pobierana jest tylko raz. Dzieje się to w momencie wprowadzenia nowego opakowania do użytku. Ponowne użycie opakowania np. kartonu – nie wymaga już uiszczania opłaty produktowej. Kolejnym ze sposobów uniknięcia opłaty jest zapewnienie odzysku i recyklingu min. 61% z nich. Reasumując, najprostszym ze sposobów na nie ponoszenie dodatkowych kosztów w związku z wprowadzaniem opakowań do obrotu jest ich ponowne wykorzystanie gdyż opłatę recyklingową ponosi podmiot wprowadzający je na rynek danego kraju, jako pierwszy.

Daj opakowaniom drugie życie. Nie płać opłaty produktowej!

Podsumowując. Powyżej dajemy solidną dawkę wiedzy. Wiemy już, ile wynosi opłata produktowa.  Wiemy też, że kartony wielokrotnego użytku nie podlegają takiej opłacie. Warto korzystać z kartonów używanych w e-biznesie. Możecie je kupić u nas. Taka inwestycja ma wiele zalet. Przestawiając się na kartony z recyklingu wspieramy środowisko. Wzmacniamy pozytywny wizerunek firmy. Zostawiamy sporą kwotę w kieszeni. W firmowym budżecie.

Zapraszamy również na stronę internetową: KARTEKO.

0