Artykuły eksperckie

Ekologiczny wizerunek firmy – jak go budować?

Ekologiczny wizerunek firmy napędza dzisiaj biznes. Wyróżnienie się w dzisiejszym świecie biznesu nie jest już tylko kwestią oferowania wysokiej jakości produktów czy usług. Klienci coraz częściej zwracają uwagę na to, jakie wartości reprezentuje firma lub jak jej działalność wpływa na dobrostan środowiska naturalnego. Dlatego też budowanie ekologicznego wizerunku firmy stało się nieodłącznym elementem strategii marketingowej wielu przedsiębiorstw. Kolejne marki zdają sobie sprawę z konieczności wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju w swoich planach. Tych krótkoterminowych i długofalowych. Jak budować ekologiczny wizerunek firmy? Od czego zacząć i na co położyć nacisk? 

Ekologiczny wizerunek firmy

Dlaczego warto budować ekologiczny wizerunek firmy?

Ekologiczny wizerunek firmy w dzisiejszych czasach jest bardzo ważny. Temat ekologii w biznesie, z marketingowego punktu widzenia poruszaliśmy już w naszym poprzednim artykule: Świadomy Ekomarketing. Jak go prowadzić? Dzisiaj chcemy omówić  najważniejsze kwestie związane z budowaniem  “eko-firmy”. Co daje przedsiębiorstwom zwrócenie się w kierunku zrównoważonego rozwoju?

 • Zwiększenie konkurencyjności. Konsumenci są coraz bardziej świadomi ekologicznie i często wybierają produkty oraz usługi firm, które demonstrują zaangażowanie w ochronę środowiska. Ekologiczny wizerunek może więc pomóc firmie wyróżnić się na rynku. Praktyki proekologiczne wzmacniają poziom zaufania konsumentów do marki i jednocześnie ich lojalność. 
 • Redukcja kosztów.  Efektywność energetyczna, optymalizacja zamówień i transportu w przestrzeni e-commerce, czy minimalizacja odpadów, może przynieść oszczędności kosztów operacyjnych. My to wiemy – dostarczając  naszym klientom bogaty katalog kartonów z recyklingu. Zobacz koniecznie naszą ofertę kartonów używanych. 

Ekologiczny wizerunek firmy – jakie korzyści jakie niesie?

 • Przyciąganie talentów do firmowego teamu. To istotny aspekt, o którym jak dotąd jeszcze dużo nie mówiliśmy. Pracodawcy, którzy wyznają ekologiczne zasady,  zyskują w oczach potencjalnych pracowników. Firmy promujące zrównoważony rozwój często są postrzegane jako atrakcyjniejsze miejsca pracy, co ułatwia przyciąganie i utrzymanie wykwalifikowanych pracowników, szczególnie tych z pokolenia millenialsów i Gen Z, dla których kwestie środowiskowe są ważne. Warto też zaznaczyć, że osoby świadome ekologicznie nierzadko są otwarte na wyzwania, wnoszą sporo ciekawych pomysłów do firmy – wyróżniają się kreatywnością.
 • Zgodność z normami i przepisami międzynarodowymi. Adaptacja do przepisów środowiskowych i antycypowanie konkretnych regulacji może pomóc uniknąć kosztownych kar i adaptować biznes do zmieniających się warunków rynkowych związanych z ekologią.
 • Korzyści finansowe /szansa na udział w niekonwencjonalnych projektach. Inwestorzy i udziałowcy coraz częściej kierują swoje zainteresowanie w stronę firm działających w duchu eko i odpowiedzialnych społecznie, co może przyczynić się do wzrostu wartości firmy.
 • Pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Ten punkt jest rzecz jasna oczywisty. Promowanie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności ekologicznej, zaangażowanie w proekologiczne projekty ma pozytywny wpływ nie tylko na samą firmę, ale także na społeczeństwo i środowisko naturalne. Jednocześnie, firmom daje to potencjał do bycia liderami w walce ze zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska.

Budowanie ekologicznego wizerunku firmy? Od czego należy zacząć?

Ekologiczny wizerunek firmy. Od czego zacząć? Pierwszym krokiem powinna być dokładna analiza obecnej sytuacji. Należy przeanalizować wszystkie aspekty działalności firmy i zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić zmiany na korzyść środowiska. Ważne jest również zrozumienie, jakie są oczekiwania klientów i jakie wartości są dla nich istotne. Rzetelna analiza pozwala zrobić kolejny krok określić cele. Na wszystkich poziomach funkcjonowania firmy. Od technicznych aspektów działania przedsiębiorstwa, poprzez zmianę nawyków wewnątrz firmy, aż po wyjście do klientów i do świata – z ekologicznymi usługami, planami, akcjami, które mają wyrażać troskę o dobrostan naszej planety. 

Najważniejsze praktyki w procesie budowania wizerunku firmy wrażliwej na problemy klimatyczne

To, na jakie praktyki proekologiczne zdecyduje się dana firma, zależy ściśle od branży, w jakiej działa, charakteru przedsiębiorstwa oraz stopnia, w jakim chce się angażować w kwestie środowiskowe. Przedstawiamy najważniejsze aspekty rozwijania przedsiębiorstwa, któremu nie jest obojętna kondycja planety:

 • Zmniejszenie śladu węglowego. Może to obejmować inicjatywy takie jak poprawa efektywności energetycznej budynków, inwestycja w odnawialne źródła energii, ograniczenie podróży służbowych i promowanie transportu zrównoważonego wśród pracowników.
 • Zarządzanie odpadami. Warto implementować strategie zmniejszania ilości odpadów, takie jak recykling, kompostowanie i minimalizowanie użycia plastiku jednorazowego. Sprawdzi się również wprowadzenie programów zwrotu i recyklingu dla produktów firmy.
 • Zrównoważone łańcuchy dostaw. Dobrym pomysłem jest współpraca z dostawcami i partnerami, którzy również podzielają ekologiczne wartości i praktyki oraz wprowadzenie kryteriów  zrównoważonego rozwoju do procesu selekcji dostawców.
 • Otwarta i szczera komunikacja. W procesie komunikacji, zarówno z klientami, kontrahentami, jak i partnerami biznesowymi, można używać stron internetowych, raportów rocznych, mediów społecznościowych. Za pomocą tych kanałów można też informować o wszystkich ekologicznych inicjatywach firmy, małych i dużych sukcesach.
 • Produkty i usługi przyjazne dla środowiska. Warto pokazywać światu poprzez swoją biznesową działalność produkty, usługi, które  są ekologiczne. Od ich projektowania, przez produkcję, po użytkowanie i utylizację.
 • Certyfikaty ekologiczne. Zdobywanie certyfikatów i atestów ekologicznych potwierdza wiarygodność firmy i wzmacnia zaufanie na rynku. Jest też to ważne z perspektywy branżowej konkurencyjności. 
 • Edukacja i zaangażowanie społeczności. Inwestowanie  w edukację środowiskową pracowników i społeczności lokalnych jest świetnym sposobem na integrację poprzez akcje społeczne, sprzątanie świata, sadzenie drzew czy warsztaty na temat zrównoważonego rozwoju.
 • Innowacje i ciągłe doskonalenie.  Regularnie przeglądaj i  na bieżąco zaktualizuj swoje praktyki ekologiczne, aby odpowiadały na zmieniające się wyzwania i możliwości.

Ekologiczny wizerunek firmy. Nasza planeta potrzebuje wsparcia biznesu. Podaj jej rękę!

Ekologia w biznesie odgrywa coraz ważniejszą rolę. Zrównoważony rozwój wzmacnia wartość działalności firmy. Bez względu na to, na jakie ruchy proekologiczne zdecyduje się przedsiębiorstwo i jakie działania wdraża – podstawą musi być szczerość i konsekwencja. 

Zajrzyj też na: KARTEKO.

0